Ponovno polaganje zaštite na radu kod promjene mjesta rada

Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine”, br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018) svi su poslodavci obvezni (na temelju procjene rizika) osposobljavati radnike za rad na siguran način, u sljedećim slučajevima:

  1. prije početka rada
  2. kod promjena u radnom postupku
  3. kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene
  4. kod uvođenja nove tehnologije
  5. kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada
  6. kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu.

Budući da nam klijenti (“poslodavci”) u odnosu na ovu temu često postavljaju pitanja, u ovom tekstu ćemo se posebno osvrnuti na situaciju koja se odnosi na obvezu ponovnog osposobljavanja radnika „kod upućivanja na novi posao, odnosno na novo mjesto rada“.

Imajući u vidu činjenicu da je mjesto rada „lokacijski“ pojam koji predstavlja prostore, prostorije i sva druga mjesta na kojima radnici moraju biti, na koja moraju ići ili ih pak koriste tijekom rada – jasno proizlazi da bi kod promjene posla (u odnosu na posao za koji je radnik prethodno bio osposobljen), kao i kod upućivanja radnika na novo mjesto rada (podrazumijeva mjesto ili mjesta na kojima radnik nije ranije obavljao poslove, pa eventualni rizici na tim „novim“ mjestima rada nisu analizirani ili uzeti u obzir prilikom ranijeg osposobljavanja) bilo potrebno ponovno provesti osposobljavanje za rad na siguran način.

Kako biste dobili dojam o važnosti ove teme u stvarnosti, navest ćemo kao primjer situaciju u kojoj je došlo do ozljeđivanja radnika na radu.

U smislu određivanja potencijalne odgovornosti nakon takvog događaja od strane inspekcije, najprije će se postaviti pitanje: „Je li radnik bio osposobljen za rad na siguran način?“ Ako nije, to je za poslodavca problem i sva će odgovornost u tom smislu pasti na njega. To je i logično jer proizlazi da poslodavac nije obavio svoju obvezu, propustivši radnika informirati o činjenicama i okolnostima koje bi mogle utjecati na njegovu sigurnost pri obavljanju poslova, kao i o načinu na koji je potrebno provoditi mjere zaštite na radu u odnosu na rizike kojima je izložen za vrijeme rada.

S tim u vezi, valja imati u vidu činjenicu da je na ZOS obrascu (dokumentu koji predstavlja dokaz o osposobljenosti radnika) obvezan podatak i onaj o mjestu provođenja praktičnog dijela osposobljavanja, pa bi u slučaju ozljeđivanja radnika na nekom drugom mjestu (rada) od onoga koji je naveden na njegovu ZOS obrascu proizlazilo da radnik ustvari nije bio osposobljen za rad na siguran način u trenutku ozljeđivanja.

Ako imate potrebu za kvalitetnim osposobljavanjima u zaštiti na radu, slobodno nas kontaktirajte… Stojimo Vam na raspolaganju.