Ponovno polaganje zaštite na radu kod promjene radnog mjesta ili mjesta rada

Polaganje zaštite na radu – kada je sve potrebno?

U skladu s odredbama članka 27. Zakona o zaštiti na radu svi su poslodavci obvezni osposobljavati radnike za rad na siguran način (tj. uputiti ih na tzv. “polaganje zaštite na radu”), u sljedećim slučajevima:

  1. prije početka rada
  2. kod promjena u radnom postupku
  3. kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene
  4. kod uvođenja nove tehnologije
  5. kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada
  6. kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu.

Budući da nam u odnosu na ovu temu često postavljate pitanja, u nastavku teksta ćemo se posebno osvrnuti na obvezno ponovno polaganje zaštite na radu „kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada“.

Što podrazumijeva pojam “novi posao”?

U smislu članka 27. Zakona o zaštiti na radu “novi posao” podrazumijeva svaki posao koji bi radnik trebao obavljati, a za koji ranije nije bio osposobljen za rad na siguran način.

Što podrazumijeva pojam “novo mjesto rada”?

Mjesto rada je „lokacijski“ pojam koji predstavlja prostore, prostorije i sva druga mjesta na kojima radnici moraju biti, na koja moraju ići ili ih pak koriste tijekom rada. O uvjetima na mjestima rada ovisit će i vrste opasnosti, štetnosti i napora koji se mogu javljati pri obavljanju poslova.

Tako, u smislu članka 27. Zakona o zaštiti na radu “novo mjesto rada” podrazumijeva mjesto na kojem će radnik obavljati poslove, a koje pri ranijem osposobljavanju radnika nije uzeto u obzir. Naravno, sve iz perspektive mogućeg javljanja novih rizika na tom “novom” mjestu rada.

Problemi za poslodavca – primjer iz prakse

Kako biste dobili dojam o važnosti ove teme u stvarnosti, navest ćemo kao primjer situaciju u kojoj je došlo do težeg ozljeđivanja radnika na radu.

U smislu određivanja potencijalne odgovornosti nakon takvog događaja od strane inspekcije, najprije će se postaviti pitanje: „Je li radnik bio osposobljen za rad na siguran način?“

Ako nije, to je za poslodavca problem i sva će odgovornost u tom smislu pasti na njega.

To je i logično jer proizlazi da poslodavac nije obavio svoju obvezu, propustivši kroz osposobljavanje iz zaštite na radu radnika informirati o činjenicama i okolnostima koje bi mogle utjecati na njegovu sigurnost pri obavljanju poslova.

S tim u vezi, valja imati u vidu činjenicu da je na ZOS obrascu (dokumentu koji predstavlja dokaz o osposobljenosti radnika) obvezan podatak i onaj o mjestu provođenja praktičnog dijela osposobljavanja, pa bi u slučaju ozljeđivanja radnika na nekom drugom mjestu (rada) od onoga koji je naveden na njegovu ZOS obrascu proizlazilo da radnik ustvari nije bio osposobljen za rad na siguran način u trenutku ozljeđivanja.

Ponovno polaganje zaštite na radu – zaključak:

Imajući u vidu svrhu i cilj kvalitetnog osposobljavanja za rad na siguran način jasno proizlazi da bi kod ranije opisane promjene posla, kao i kod upućivanja radnika na novo mjesto rada bilo potrebno ponovno provesti osposobljavanje za rad na siguran način.

Ako imate potrebu za kvalitetnim osposobljavanjima ili nekom drugom uslugom u zaštiti na radu, slobodno nas kontaktirajte, stojimo Vam na raspolaganju…