USLUGE

Riješite sve na jednom mjestu

Centar za zaštitu na radu nudi širok spektar usluga koje su uže ili šire vezane za područje zaštite na radu.
Tako kod nas možete naručiti bilo koju zasebnu uslugu iz niže opisanih kategorija ili nas možete angažirati kao ugovornog partnera koji će preuzeti odgovornost za sve aktivnosti koje su vam potrebne, čime ćete dobiti uslugu po principu „ključ u ruke“.

01

Zaštita na radu za poslodavce

service-1

Usluge iz područja zaštite na radu za sve djelatnosti, neovisno o organizaciji i broju zaposlenih osoba

Saznajte više

02

Tehnička ispitivanja i servisi

service-1

Sve vrste tehničkih ispitivanja iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, te kvalitetno održavanje protupožarnih sustava

Saznajte više

03

Minimalni tehnički uvjeti (MTU)

service-1

Analize, ispitivanja i ostale usluge kod zadovoljavanja minimalnih tehničkih uvjeta za početak obavljanja djelatnosti

Saznajte više

04

Stručna osposobljavanja i edukacije

service-1

Različiti programi osposobljavanja i usavršavanja za kvalificirano i sigurno obavljanje poslova

Saznajte više