Nismo sigurni je li dokumentacija koju posjedujemo kvalitetna, kompletna i još uvijek važeća. Što bismo trebali napraviti?

Koje dokumente uopće moramo imati i zašto?

Kao poslodavac ste na temelju Zakona o zaštiti na radu dužni provoditi određene aktivnosti na mjestima rada te posjedovati propisanu dokumentaciju koja predstavlja dokaz da ste svoje obveze u zaštiti na radu i ispunili.

Popis potrebnih dokumenata općenito će ovisiti o vrsti djelatnosti koju obavljate, uvjetima na mjestima rada, broju zaposlenih te namjeni odnosno opremljenosti vašeg radnog (poslovnog) prostora, ako se isti koristi pri radu.

Što je po pitanju dokumentacije najvažnije?

Dokumentacija neovisno o djelatnosti i drugim specifičnostima kod poslodavca uvijek treba biti kompletna i ažurirana, što znači da u svakom trenutku mora odražavati aktualno stanje na mjestima rada kod poslodavca.

Uz to, pojedini dokumenti se izdaju na određeno razdoblje jer predstavljaju dokaz o provedenim periodičkim aktivnostima. Stoga, potrebno ih je zamijeniti novima prije negoli isteknu.

U čemu se najčešće očituju problemi vezani za dokumentaciju?

Nije rijedak slučaj da stručnjaci zaposleni kod poslodavca ili odabrani vanjski partneri koji na tržištu pružaju usluge zaštite na radu („ovlaštene tvrtke“) u nedostatku kompetencija površno obave aktivnosti za koje ih je klijent/poslodavac angažirao.

Rezultat je između ostalog i nepotpuna ili nedovoljno kvalitetna dokumentacija koja ne ispunjava svoju svrhu, zbog čega kasnije lako možete imati problema s inspekcijom.

Tko je odgovoran za propuste utvrđene od strane inspekcije ako su dokumentaciju za nas izradili profesionalci koji se bave zaštitom na radu?

Budući da je prema Zakonu odgovornost za organizaciju i provođenje zaštite na radu isključivo na vama kao poslodavcu, odgovorni ste i u slučaju ako ste angažirali partnera koji je obavio loš posao i isporučio vam nekvalitetne dokumente.

Želimo biti u potpunosti usklađeni sa Zakonom, što napraviti?

Ako imate nedoumica oko vaše postojeće dokumentacije ili općenito dosad obavljenih aktivnosti po pitanju zaštite na radu, savjetujemo da nas kontaktirate budući da smo specijalizirani za popravljanje stvari kod klijenata.

Nakon što analiziramo vašu postojeću dokumentaciju, detaljno ćemo vas izvijestiti o svim eventualnim aktivnostima koje bi trebalo obaviti kako biste u potpunosti bili usklađeni s propisima na snazi.