Planiramo zaposliti stranog radnika. Imamo li neke dodatne obveze u tom smislu?

Smijem li kao poslodavac uopće zaposliti osobu koja nije hrvatski državljanin?

Da. Poslodavci pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj imaju mogućnost zapošljavanja stranaca.

Tko je odgovoran za zaštitu na radu “stranih radnika”?

Za ispunjavanje obveza u zaštiti na radu u skladu s hrvatskim propisima koje se odnose na strane radnike – odgovoran je “domaći poslodavac”.

Je li mi kao poslodavcu važno iz koje zemlje strani radnik dolazi?

Budući da kod priznavanja određene dokumentacije izdane u njihovim matičnim zemljama postoje značajne razlike, važan je podatak iz koje zemlje strani radnik dolazi. U tom smislu, potrebno je razlikovati:

 • radnike iz trećih zemalja (zemlje izvan EGP-a: Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Albanija, Kosovo, Nepal, Kina itd.)

  Ovim radnicima ne priznaje se ništa od isprava izdanih u matičnoj državi. Sve aktivnosti vezane za zaštitu na radu „domaći poslodavac“ treba organizirati u RH u skladu s hrvatskim propisima, dok će se kao dokaz o zadovoljavanju propisanih uvjeta priznati isključivo isprave izdane u našoj zemlji.

 • radnike iz Europskog gospodarskog prostora (EGP) te Švicarske Konfederacije
  (EGP: države članice Europske Unije + Island, Lihtenštajn i Norveška)

  Ovim radnicima priznat će se određene isprave važeće u državi iz koje dolaze, ako su istoznačne “našim” ispravama te ako su prevedene na hrvatski jezik i latinično pismo kod ovlaštenog prevoditelja.To znači da kao poslodavac u odnosu na stranog radnika određene aktivnosti nećete morati ponovno provoditi u RH, ako strani radnik ispravama iz matične zemlje može dokazati da je te aktivnosti “prošao” u zemlji iz koje dolazi.

  Konkretno, riječ je o dokumentima (ispravama) koji potvrđuju:

  • stručnu osposobljenost radnika
  • osposobljenost radnika za provođenje evakuacije i spašavanja
  • osposobljenost radnika za pružanje prve pomoći na radu
  • zdravstvenu sposobnost radnika
  • osposobljenost radnika za rad na siguran način (uz napomenu da je praktičnu provjeru osposobljenosti potrebno provesti i na mjestu rada u Republici Hrvatskoj).

Naposljetku, imajte na umu da ste neovisno o ostalim dokumentima stranom radniku dužni osigurati upute za sigurno obavljanje poslova na njemu razumljivu jeziku.