Upravljamo objektima različite namjene i potreban nam je pouzdan partner za kompletnu brigu o zaštiti na radu i/ili zaštiti od požara u istima. Možemo li s vama ugovoriti navedenu uslugu?

Što je općenito po pitanju sigurnosti potrebno osigurati u objektima?

Svi vlasnici odnosno korisnici građevina i njihovih dijelova obvezni su periodički provoditi određene aktivnosti kako bi u svojim objektima za vrijeme njihova korištenja osigurali potrebnu razinu sigurnosti.

Posebnu pozornost na spomenute obveze valja usmjeriti ako upravljate objektima javne namjene poput trgovačkih centara, škola, bolnica i slično. Budući da se u njima okuplja veći broj osoba, sigurnosni su zahtjevi dodatno naglašeni.

Gdje su takve obveze definirane?

Takve obveze, kao i rokovi u kojima ih je potrebno obavljati definiraju važeći HR propisi u navedenom dijelu.

O kojim obvezama je konkretno riječ?

U prvom redu, riječ je o:

  • propisanim ispitivanjima iz područja zaštite na radu i zaštite od požara koja je u objektima potrebno periodički obavljati
  • obvezama vezanim za uspješno provođenje evakuacije i spašavanja iz objekta te
  • redovitim i izvanrednim servisima sustava za dojavu i gašenje požara (ako isti postoje u objektu).

Možemo li angažirati vas za obavljanje svih propisanih aktivnosti u našim objektima?

Budući da nudimo potpuni menadžment sigurnosti u skladu s vašim potrebama, s nama možete ugovoriti navedenu uslugu neovisno o lokaciji diljem Hrvatske na kojoj se nalazite.

To znači da ćemo za vas brinuti o svim propisanim aktivnostima iz područja zaštite na radu i zaštite od požara u vašim objektima, kao i o rokovima u kojima ih je potrebno obavljati.