Selimo se u „novi“ poslovni prostor. Vrijedi li nam postojeća dokumentacija ili moramo ponovno izraditi kompletnu dokumentaciju?

Kako općenito stoje stvari s dokumentacijom kod promjene prostora?

U slučaju da ste ranije obavili propisane aktivnosti u zaštiti na radu, određena dokumentacija koja nije isključivo vezana za mjesto rada (“radni prostor”) bit će važeća i u novom prostoru.

Koji će nam dokumenti onda vrijediti i dalje?

Riječ je o određenim internim aktima, dokumentaciji o osposobljenosti ovlaštenika i povjerenika za zaštitu na radu, dokumentaciji o osposobljenosti osoba za preventivno gašenja požara, dokumentaciji o osposobljenosti za pružanje prve pomoći i drugoj dokumentaciji koja nije isključivo vezana za mjesto rada.

Koje dokumente ćemo trebati izraditi nanovo i zašto?

Budući da se dobar dio dokumentacije odnosi na radne uvjete i aktivnosti koje je poslodavac dužan provoditi na mjestima rada, takvu dokumentaciju koja ujedno predstavlja i dokaz o izvršenim obvezama, bit će nužno ažurirati ili izraditi nanovo.

Riječ je o zapisnicima o provedenim obveznim ispitivanjima u novom prostoru, procjeni rizika, zapisnicima o osposobljenosti radnika za rad na siguran način (“ZOS”), planu evakuacije i spašavanja, zapisniku o provedenoj vježbi evakuacije i spašavanja te drugoj dokumentaciji koja je vezana za mjesto rada.

I dalje nismo sigurni jesmo li u potpunosti usklađeni sa Zakonom, što napraviti?

Ako imate nedoumica oko vaše postojeće dokumentacije ili općenito dosad obavljenih aktivnosti po pitanju zaštite na radu, slobodno nam se obratite. Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja i pružiti vam usluge za kojima imate potrebu.