Nazad

Minimalni tehnički uvjeti (MTU)

Obavljanje određenih djelatnosti poput ugostiteljstva, trgovine ili pružanja usluga smještaja zahtijeva prethodno pribavljanje rješenja o zadovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta. Zahtjev se podnosi nadležnom tijelu ovisno o lokaciji objekta u kojem se djelatnost planira obavljati, a uz ostalo potrebno je priložiti i izvješća („ateste“) o provedenim ispitivanjima u prostoru.

Zašto odabrati nas? Ponajprije, kod nas možete dobiti sve potrebne informacije o procesu zadovoljavanja MTU-a. Vođeni stručnim znanjem i dugogodišnjim iskustvom, pomoći ćemo vam da što bezbolnije i brže krenete s radom. Obavit ćemo za vas potrebne analize i ispitivanja, izraditi plan evakuacije i svu potrebnu dokumentaciju. Naše usluge dostupne su vam na području cijele Hrvatske.

Više o procesu

Nakon što ste osigurali potrebne sadržaje te druge propisane uvjete u vašem prostoru javit će se potreba i za našim uslugama. Ovisno o vrsti planirane djelatnosti možete nas angažirati za ispitivanja te izradu „atesta“ instalacija, ventilacije, analize vode, kao i za izradu planova evakuacije.

Proces realizacije naših usluga kod MTU-a je prilično jednostavan. Kada to od nas zatražite, izlazimo na teren kod vas kako bismo obavili sve što je potrebno, nakon čega u kratkom roku izdajemo dokumente koje trebate priložiti zahtjevu za izdavanje rješenja o zadovoljavanju MTU-a.

Cijene usluga

Dokumentacija koju ćete trebati za MTU ovisit će prije svega o vrsti planirane djelatnosti, kao i o opremljenosti vašeg poslovnog prostora. Ako u prostoru primjerice ne postoje plinske instalacije, onda se zahtjev da je „potrebno priložiti izvješće o ispravnosti plinske instalacije“ ne odnosi na vas. Kod formiranja cijena ispitivanja, važna je vrsta samog ispitivanja, kao i broj mjesta na kojima ih je potrebno provesti („mjerna mjesta“). Primjerice, kod ispitivanja strojeva/uređaja u ugostiteljskoj djelatnosti bit će važan podatak o njihovoj količini, dok će cijena izrade plana evakuacije ovisiti o površini prostora za koji se plan izrađuje te dostupnosti podloga (tlocrta prostora i/ili slično), što svakako umanjuje cijenu.

Stoga, želite li dobiti konkretnu procjenu cijene u odnosu na specifične potrebe, molimo da nas kontaktirate. Naše stručno osoblje postavit će vam nekoliko pitanja na temelju kojih ćemo biti u mogućnosti sastaviti personaliziranu ponudu za vas.

Usluge u procesu zadovoljavanja minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte:

Ispitivanje električnih instalacija (s izdavanjem Izvješća o ispravnosti električnih instalacija)

Ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija (s izdavanjem Izvješća o nepropusnosti plinskih instalacija)

Ispitivanje plinskih trošila (s izdavanjem Izvješća o ispravnosti trošila)

Ispitivanje učinkovitosti ventilacije (s izdavanjem Izvješća o ispitivanju učinkovitosti ventilacije)

Ispitivanje buke (s izdavanjem Izvješća o ispitivanju buke)

Analiza vode za piće (s izdavanjem Izvješća o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće)

Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (s izdavanjem Izvješća o onečišćenju zraka od štetnih emisija)

Ispitivanje nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske (s izdavanjem dokaza o nepropusnosti instalacije) instalacije

Ispitivanje nepropusnosti sabirne jame (s izdavanjem dokaza o nepropusnosti sabirne jame)

Usluge u procesu zadovoljavanja minimalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine i usluga u trgovini:

Ispitivanje električnih instalacija (s izdavanjem Izvješća o ispravnosti električnih instalacija)

Ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija (s izdavanjem Izvješća o nepropusnosti plinskih instalacija)

Ispitivanje plinskih trošila (s izdavanjem Izvješća o ispravnosti trošila)

Ispitivanje učinkovitosti ventilacije (s izdavanjem Izvješća o ispitivanju učinkovitosti ventilacije)

Analiza vode za piće (s izdavanjem Izvješća o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće)

Usluge u procesu zadovoljavanja minimalnih uvjeta za pružanje usluga smještaja

Ispitivanje električnih instalacija (s izdavanjem Izvješća o ispravnosti električnih instalacija)

Ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija (s izdavanjem Izvješća o nepropusnosti plinskih instalacija)

Ispitivanje plinskih trošila (s izdavanjem Izvješća o ispravnosti trošila)

Ispitivanje buke (s izdavanjem Izvješća o ispitivanju buke)

Analiza vode za piće (s izdavanjem Izvješća o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće)

Izrada plana evakuacije i spašavanja

Prepoznajete li se u nekoj od situacija?